BİZİ SEÇMƏNİZİN 3 AVANTAJI

XƏRCLƏRİN ƏVVƏLCƏDƏN DƏQİQ HESABLANMASI

Müəyyən ustalar sifarişi əldə etmək məqsədi ilə Smetanın məbləgini azaldırlar. Bunun üçün sadəcə müəyyən materialları bilərəkdən hesablama zamanı smetada nəzərə almırlar. Sifarişi götürdükdən sonra isə hansısa bir səbəbi qətirərək həmin o nəzərə alınmayan materialları almaq üçün ev sahibindən yenidən pul tələb edirlər. Buda sonunda ev sahibinin bu işə ayrılmış büdcəsinin şişməsinə qətirib çıxarır. Bizdə bundan fərqli olaraq əvvəlcədən bütün xərclər müqavilədə öz əksini tapır və möhür ilə təstiqlənir.

MÜƏYYƏN EDİLMİŞ VAXTDA İŞİN TƏHVİLİ

Təmir müddəti və təhvil vermə günü müqavilədə əvvəlcədən dəqiq göstərilir. Biz sizi əmin edirik ki, Siz cəsarətlə yaxınlarınızı yenı mənzilinizə müqavilədə qeyd olunan təhvil verilmə tarixinə qonaq dəvət edə bilərsiniz.

BÜTÜN STANDARTLARA RİAYƏT OLUNMASI

Bəzən ustalar diqər sifarişi götürmək məqsədi ilə sizin işinizdə müəyyən texnoloji pozuntulara yol verib təhvil vermə vaxtını azaldır. Bu isə müəyyən müddətdən sonra keyfiyyətdə özünü biruzə verir. Biz müştərilərimizin etibarını illərdi qazanırıq və hər hansı bir pul qəlirinə görə bu etibarı itirməyi razılaşmarıq. Bütün işləri norma və standartlara riayət etməklə aparırıq.Siz istədiyiniz zaman işin keyfiyyətini gəlib yoxlaya bilərsiniz.

TƏMİRİNİZİN NEÇYƏ BAŞA QƏLƏCƏYİNİ BİLMƏK İSTƏYİRSİZ?

BİZİMLƏ ƏLAQƏ

www.facebook.com/mastergroup.az

www.instagram.com/mastergroup.az

  • Bakı, Əhməd Rəcəbli 25, "Duru Plaza"
  • +994(50)212-46-72
    +994(55)207-24-10
  • office@mastergroup.az